images/navbar1x4.gif LOGO
[ home | vereniging | nieuws | contactgegevens ]

  VOORSTELLING 2014
Nieuws
Nieuwe voorstelling
Data voorstelling
Lokatie
Reservering
Archief

Geschiedenis

Voorstelling '18

Voorstelling '17

Voorstelling '16

Voorstelling '15

Voorstelling '14

Voorstelling '13

Voorstelling '12

Voorstelling '11

Voorstelling '11

Voorstellingen

Fotoboek

Vereniging
Over ons
Leden
Contactgegevens


nonnen

BROEDERS BIJ NONNEN, WAAR ZIJN WE AAN BEGONNEN

Blijspel in 3 bedrijven geschreven door Willem de Groot.

In het klooster hebben de nonnen enorm te lijden onder het schrikbewind van de zeer strenge moederoverste Braspenning. Zij proberen hier van alles aan te doen maar door tegenwerking van zowel de overste, als haar gemene hulpje Dorothé lijken alle pogingen gedoemd te mislukken. Dan komt er een brief van hogerhand waarin kardinaal Koops schrijft dat er vanwege bezuinigingen een aantal broeders in het klooster moeten worden gehuisvest. De samenwerking tussen de broeders en nonnen verloopt prima, maar moederoverste is in alle staten. Zij ziet haar opgebouwde imperium verdwijnen als sneeuw voor de zon en ook de op handen zijnde verbouwingen zijn haar een doorn in het oog. Ze zet alles op alles om de broeders weer weg te krijgen en middels list en bedrog lijkt het haar nog te gaan lukken ook. U zult gaan zien hoe deze strijd afloopt.

Regie: Marianne Eestermans